browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

O mnie

Edyta MolińskaNazywam się Edyta Molińska

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie na kierunku turystyka i rekreacja. Po 16 latach życia w Warszawie i pracy m.in.: jako kierownik projektów szkoleniowych dofinansowanych z EFS, powróciłam na Suwalszczyznę – w moje rodzinne strony, by wiedzą i doświadczeniem wesprzeć rodzinną firmę Catering Podlaski. Kilka lat moich działań dowodzą tego, że chcieć to móc, a marzenia dają siłę do ich realizacji. Nasza firma już od 20 lat dostarcza ekologiczne i tradycyjne jedzenie na stoły w regionie. Ja – każdego dnia odkrywam pasję do gotowania i carvingu owocowo-warzywnego. W 2013 roku rozpoczęłam studia podyplomowe „Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, by bardziej świadomie komponować posiłki.

Prywatnie: bawię się w domowe eksperymenty kulinarne oraz podróżuję – dwukrotnie odwiedziłam Australię i wierzę, że wrócę tam jeszcze nie jeden raz. Jestem mamą dziewięcioletniej Roksanki.

Chcesz mnie o coś spytać? Masz wątpliwości dotyczące któregoś z przepisów? Pisz! blog@cateringpodlaski.pl


Dodaj komentarz